Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Επίσκεψη της Βουλευτού Καστοριάς κ. Μαρίας Αντωνίου και ομάδα Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τον Γ.Γ. Εσόδων κ. Θεοχάρη για το θέμα της τροποποίησης του πλαισίου φορολόγησης επ’ ωφελεία των αγροτών, σήμερα Τρίτη 14/1/2014.

Συνάντηση είχε σήμερα ομάδα Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας  μεταξύ των οποίων και η κ. Μαρία Αντωνίου με τον Γ.Γ. Εσόδων κ. Θεοχάρη για το θέμα της τροποποίησης του πλαισίου φορολόγησης των αγροτών.
Συγκεκριμένα οι Βουλευτές συζήτησαν την εφαρμογή ενός πλαισίου λογικής φορολόγησης των αγροτών, με ρυθμίσεις που θα υπολογίζουν σωστά το ποιες δαπάνες θα υπολογίζονται στα έξοδα
των αγροτών, ποιες κατηγορίες ατόμων που δηλώνουν αγροτική δραστηριότητα θα φορολογηθούν και με ποιον τρόπο σε σχέση με το συνολικό τους εισόδημα αλλά και τον ορθό καθορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες λόγω μειωμένης παραγωγής ο αγρότης δεν ξεπερνά τις 10000 ευρώ. 
Οι Βουλευτές υπογράμμισαν στον κ. Θεοχάρη την απόλυτη ανάγκη να λάβει σοβαρά υπόψη του και να υιοθετήσει τις εν λόγω προτάσεις που του υποβλήθηκαν μέσω υπομνήματος,  προκειμένου να διορθωθούν αδικίες στον τρόπο φορολόγησης των αγροτών, με γνώμονα την τόνωση της υπαίθρου, την αύξηση της αγροτικής παραγωγής και την ανάπτυξη της πρωτογενούς οικονομίας.

Ο κ. Θεοχάρης αφού άκουσε με προσοχή τους Βουλευτές, δεσμεύτηκε:

α) ότι θα εξετάσει το υπόμνημα με τις προτάσεις,
β) αποδέχτηκε την πρόταση για παράταση της εφαρμογής του νέου καθεστώτος τήρησης βιβλίων των αγροτών έως τέλος Φεβρουαρίου
γ) ότι θα συστήσει επιτροπή για την επίλυση όλων των επιμέρους ζητημάτων που ετέθησαν όπως πχ. ημερομίσθια αγροτών, αποσβέσεις και υπολογισμός  παγίων, αποθέματα παραγωγής προηγούμενων ετών, τα  προβλήματα στην τήρηση των βιβλίων από συνταξιούχους ΟΓΑ, άλλων ταμείων και ετεροεπαγγελματιών, καθώς και άλλα προβλήματα τα οποία αναφέρονται στο υπόμνημα που κατέθεσαν οι Βουλευτές.


            Τέλος, τέθηκε από τους Βουλευτές, το αίτημα για την εξαίρεση καταβολής Τέλους Επιτηδεύματος από τους αγρότες που θα τηρήσουν βιβλία εσόδων – εξόδων και στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη Γιώργο.
Δεν υπάρχουν σχόλια: