Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Οδηγός για τις αιτήσεις των σχολών της Αστυνομίας

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Αστυνομίας για την εισαγωγή στις σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών. Στους πιο κάτω πίνακες παρουσιάζεται η κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία υποψηφίων.

Συνολικά θα εισαχθούν 500 άτομα στις σχολές των Αστυφυλάκων με τη μερίδα του λέοντος να την έχουν οι μαθητές των ενιαίων λυκείων (422 θέσεις). Στη σχολή των Αξιωματικών θα εισαχθούν 80 μαθητές.

Ο συνολικός αριθμός των εισαχθέντων στις σχολές της Αστυνομίας είναι 580. Η καταληκτική ημερομηνία της κατάθεσης των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Αστυνομίας είναι η 26η Ιουνίου. Για τους υποψηφίους των τέκνων του εξωτερικού καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Ιουλίου. Υπενθυμίζουμε ότι όσοι επιτύχουν στις σχολές της Αστυνομίας θα καταταγούν το 2015.

Σχολή Αστυφυλάκων
Κατηγορία υποψηφίων Αριθμός εισαχθέντων Σύνολο
Μαθητές ΕΠΑΛ ομάδα Α 15
500 θέσεις
Υποψήφιοι 10% χωρίς νέα εξέταση (2011,2012) 44
Υποψήφιοι 10% χωρίς νέα εξέταση (2011,2012) κατηγορία πολυτέκνων 4
Υποψήφιοι 10% χωρίς νέα εξέταση (2011,2012) κατηγορία τριτέκνων 1
Μαθητές Ενιαίου Λυκείου και ΕΠΑΛ Β ομάδα 364
Μαθητές Ενιαίου Λυκείου και ΕΠΑΛ Β ομάδα Κατηγορία Πολυτέκνων 42
Μαθητές Ενιαίου Λυκείου και ΕΠΑΛ Β ομάδα Κατηγορία Τριτέκνων 16
Τέκνα Ελλήνων εξωτερικού 15

Σχολή Αξιωματικών
Κατηγορία υποψηφίων Αριθμός εισαχθέντων Σύνολο
Υποψήφιοι 10% χωρίς νέα εξέταση (απόφοιτοι 2011,2012) 8
80 θέσεις
Μαθητές Ενιαίου Λυκείου και ΕΠΑΛ Β ομάδα 61
Μαθητές Ενιαίου Λυκείου και ΕΠΑΛ Β ομάδα Κατηγορία Πολυτέκνων 7
Μαθητές Ενιαίου Λυκείου και ΕΠΑΛ Β ομάδα Κατηγορία Τριτέκνων 2
Τέκνα Ελλήνων εξωτερικού 2
Βάσεις εισαγωγής

Για να έχουν μια εικόνα οι ενδιαφερόμενοι παρουσιάζουμε και τις βάσεις εισαγωγής. Να σημειώσουμε ότι τα τμήματα της Αστυνομίας μπορούν να διεκδικηθούν από μαθητές που έχουν εξεταστεί στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας αφού εντάσσονται στο 5ο επιστημονικό πεδίο.

Τμήμα
Αριθμός εισαχθέντων
Βάση 2012
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
61
18441
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ    ΠΟΛΥΤ 10%
7
18019
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ    ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4%
2
18389
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
364
15876
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ   ΠΟΛΥΤ 10%
42
14410
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ   ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4%
16
15583


Προϋποθέσεις εισαγωγής


Ύψος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ύψος 1.70 και οι άνδρες και οι γυναίκες. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι το ύψος για τις γυναίκες στις στρατιωτικές σχολές ισχύει χαμηλότερο όριο ύψους για τις γυναίκες ( 1.60).

Βάρος


Αξίζει να αναφέρουμε ότι απαιτείται και συγκεκριμένο βάρος για να διεκδικήσει κάποιος ενδιαφερόμενος μια θέση στις σχολές της αστυνομίας. Όπως αναφέρεται λοιπόν στην προκήρυξη οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν δείκτη μάζας σώματος (Ως Δ.Μ.Σ. νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα) μεταξύ 19-27 ενώ οι γυναίκες μεταξύ 18-25. Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει Δ.Μ.Σ. 74/(1,75Χ1,75) = 24,16

Ηλικία


Όσοι θα είναι υποψήφιοι για τις σχολές της αστυνομίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 26 έτος της ηλικίας (για τις στρατιωτικές σχολές είναι τα 21 έτη) ενώ είναι απαραίτητο να είναι υγιείς, να έχουν άρτια σωματική διάπλαση και να μην έχουν καταδικασθεί για παράνομη πράξη όπως η τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας κ.α.

Αθλητικές δοκιμασίες


Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν προσφέρουν επιπρόσθετα μόρια όπως συμβαίνει με τα ΤΕΦΑΑ. Η επιτυχία στα αγωνίσματα είναι προαπαιτούμενο για την εισαγωγή του υποψηφίου στις σχολές της Αστυνομίας
Τα όρια είναι τα ακόλουθα:

Δρόμος 100μ.: 16΄΄
Δρόμος 1000μ.: 4΄,20΄΄
Άλμα σε ύψος με φόρα: 1,05μ.
Άλμα σε μήκος με φόρα: 3,60μ.
Ρίψη σφαίρας (7,275χλγ) με τα 2 χέρια. Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι: 4,50μ.
Να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα, για τους δρόμους 1 προσπάθεια και για τα άλματα και τις ρίψεις 3 προσπάθειες. Ειδικά για το αγώνισμα της ρίψης σφαίρας, θα πρέπει σε σύνολο 3 προσπαθειών ανά χέρι, να πετύχουν συνολική επίδοση (με δεξί και αριστερό χέρι) τουλάχιστον 9,00μ. Ως τελική επίδοση υποψηφίου-ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους.


Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες

Επίσης είναι απαραίτητο να περάσουν με επιτυχία ψυχοτεχνικές δοκιμασίες που διενεργούνται μέσα από Γραπτά δοκίμια λεκτικής και νοημοσύνης.

Υγειονομικές εξετάσεις

Οι υγειονομικές εξετάσεις πραγματοποιούνται από επιτροπή που ορίζει η Αστυνομία. Οι μαθητές προτού παρουσιαστούν στην επιτροπή θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά από εξετάσεις σε στρατιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο.Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να παραλείψουν να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης και το παραπεμπτικό σημείωμα για να μεταβούν στα νοσοκομεία.

Στις σελίδες 25 έως και 28 της εγκυκλίου παρουσιάζονται όλες οι παθήσεις που μπορούν να αποκλείσουν έναν υποψήφιο.

Υποψήφιοι που έχουν δηλώσει και στρατιωτικές σχολές


Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση από Στρατιωτικές Σχολές, ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. VI παραγρ. 4 της παρούσας, δεν υποχρεούνται να παραλάβουν δελτίο και να υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση στα Κρατικά Νοσοκομεία, αλλά να δηλώσουν τη βούλησή τους με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν επίσης ότι θα υποβάλουν τη βεβαίωση ικανότητας το αργότερο τη μεθεπόμενη από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, στη Διεύθυνση Αστυνομίας ή αστυνομική Διεύθυνση που υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα, στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (όχι στο Αστυνομικό Τμήμα).

Χρόνος κατάταξης


Οι επιτυχόντες υποψήφιοι για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών και Αστυφυλάκων σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Υ.Π.Θ.Π.Α., θα αναμένουν εντός του έτους 2015 ατομική ειδοποίηση μέσω του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής τους, για τη διαδικασία εισαγωγής τους στις Σχολές. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι για τη Σχολή Αστυφυλάκων θα ενημερωθούν επιπρόσθετα και για τον τρόπο κατανομής τους στα Τμήματα της Σχολής

Δικαιολογητικά


Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν από τους υποψηφίους στα κατά τόπους Αστυνομικά τμήματα. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι θα καταθέσουν:
1.Αίτηση συμμετοχής
2.Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ευκρινώς.
3.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 5, 7, 8 και 9 του προηγούμενου κεφαλαίου (προσόντα υποψηφίων), χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δήλωσαν ή θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος.
5. Οι έγγαμοι (–ες) με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του -(ης) συζύγου τους.
6. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν.1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
(1) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους:
• Βεβαίωση του Προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.
(2) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου:
• Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την υποβολή της δήλωσης.
Τα τέκνα αστυνομικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας (ν.δ. 330/1947), σχετική περί τούτου βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
• Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση.
(3) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης:
• Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α) ή της οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.
• Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση.
(4) Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι Αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας:
• Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή υπεύθυνη δήλωση.
(5) Το τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης:
• Απόφαση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο κ.λπ. ή της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για ιδιώτη, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας (παρ. 7 άρθρου 2 Ν. 1977/1991 Φ.Ε.Κ Α΄-185).
• Πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς το χαρακτήρα της πράξης ως τρομοκρατικής, ύστερα από την ανάκριση που έχει διενεργηθεί (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991).
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης, από την οποία να προκύπτει ότι ο παθών συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από τρομοκρατική πράξη (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αδέλφια, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι κανένα από τα αδέρφια του δεν έχει εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, χρησιμοποιώντας το εν λόγω ευεργέτημα.
(6) Οι γονείς τριών ζώντων τέκνων και τα τέκνα τους (αρθ. 10 Ν. 4138/2013):
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν:

Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή ο γονέας του, αντίστοιχα, έχει ή είχε μέχρι την ενηλικίωσή τους τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

Όπου ανωτέρω αναφέρεται «πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης» και σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση, η αναζήτησή του γίνεται αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-57), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1309) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για όσους υποψηφίους σημειώσουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα, καθώς και το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή αδέλφια τους.


Δείτε την προκήρυξη εδώ.
Δημοσίευση σχολίου