Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Η λίμνη της Καστοριάς

Καστοριά

Η λίμνη της Καστοριάς, μια από τις
ομορφότερες ton Βαλκανίων, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη φυσιογνωμία, την ιστορία και την εξέλιξη της πόλης. Έχει χαρακτηριστεί ως «Μνημείο Φυσικού Κάλλους» από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Φύση 2000». Εκτός από τα ρέματα και το νερό της βροχής, η λίμνη Ορεστιάδα τροφοδοτείται και από πολλές υπολίμνιες πηγές. Είναι υγρότοπος μεγάλης σημασίας για τα υδρόβια, αλλά και για τα αρπαχτικά πουλιά και χρησιμεύει ως περιοχή αναπαραγωγής, διατροφής και διαχείμανσης. Συντηρεί πλούσια ορνιθοπανίδα - περίπου 200 είδη - που περιλαμβάνει σπάνια και απειλούμενα είδη, προστατευόμενα από τη διεθνή και εθνική νομοθεσία.
Πελεκάνοι και άλλα πουλιά στην λίμνη της Καστοριάς, σε μερικές θα δείτε ότι οι ψαράδες είναι ιδιαίτερα φιλικοί στους πελεκάνους και γενικά σε όλα τα πουλιά.
Εδώ μπορείτε δείτε μια διαφορετική παρουσίαση.

Δημοσίευση σχολίου