Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Παραδόθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς οι Ειδικά Ανοιγόμενοι Κάδοι Απορριμμάτων στους Δήμους

Παραδόθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς στους Δήμους οι ειδικά ανοιγόμενοι κάδοι απορριμμάτων, προμήθεια αξίας...
14.000 ευρώ (40 κάδοι) που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης C.2 «Κατασκευή και χρήση μη-ανοιγόμενων από αρκούδες κάδων απορριμμάτων και ηλεκτροφόρου περιφράξεως ως μέσα αποτροπής της προσέγγισης κατοικημένων περιοχών από αρκούδες» του έργου LIFE Άρκτος/Καστοριά με τίτλο: «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών».Τους κάδους παρέλαβαν οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι εκπροσωπώντας τους τρεις Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας και οι οποίοι θα αναλάβουν την τελική τοποθέτησή τους. Οι ειδικά ανοιγόμενοι κάδοι θα τοποθετηθούν σε σημεία όπου σημειώθηκαν κατά το παρελθόν περιστατικά επίσκεψης αρκούδων, προκειμένου να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην προσέγγιση του ζώου σε κατοικημένες περιοχές. Τα συγκεκριμένα δοχεία φέρουν ασφάλεια, όπου πολίτες καλούνται να συμμετέχουν κλείνοντας τους όταν τους χρησιμοποιούν, προκειμένου τα ζώα να μην μπορούν να τους ανοίξουν.
Δημοσίευση σχολίου